Fafo papers

Rapportsøk-en

Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

Guri Tyldum

Fafo-notat 2016:09

Nettutgave

Forskere på Fafo: Guri Tyldum

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10233