Fafo papers

Rapportsøk-en

Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren

Åsmund Hermansen

Fafo-notat 2011:14

Nettutgave

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10135