Fafo papers

Search publications

Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig

Roy A. Nielsen

Fafo-notat 2011:20

Nettutgave

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Published: 2011 Id-nr.: 10141