Skip to main content
Elin Svarstad

Lokale forhandlinger i staten 2022

  • Fafo-notat 2023:09
  • Fafo-notat 2023:09

Dette notatet redegjør for resultatene fra en spørreundersøkelse blant Norsk Tjenestemannslags forhandlere om de lokale forhandlingene i staten i 2022. Sentrale temaer er forberedelse og gjennomføring av forhandlingsprosessen og økonomiske resultater i 2022. I tillegg har vi lagt til noen spørsmål knyttet til endringene i forhandlingssystemet etter at Unio valgte å inngå en likelydende avtale som Akademikerne fra og med 2022.

  • Published: 23. August 2023

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • NTL/Forening 92