Fafo papers

Search publications

Lokale lønnsforhandlinger og likelønnsutvikling i kommunal sektor

Nina-M. Kristiansen Skalle

Fafo-notat 2000:03

Nettutgave

Published: 2000 Id-nr.: 636