Fafo papers

Search publications

Lokale lønnsforhandlinger og forhandlingsstrategier
Likelønn i kommunesektoren

Mona Bråten og Åsmund Arup Seip

Fafo-notat 2000:02

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Åsmund Arup Seip

Published: 2000 Id-nr.: 635