Skip to main content
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad

Medbestemmelse og samarbeid lokalt

  • Fafo-notat 2012:13
  • Fafo-notat 2012:13

Hvordan står det til med den norske arbeidslivsmodellen lokalt? Hvordan fungerer samarbeidet mellom partene på virksomhetsnivå? Dette er sentrale spørsmål som diskuteres i dette notatet. Notatet bygger på intervjuer med tillitsvalgte fra Fellesforbundet, både på virksomhetsnivå og fra forbundsnivå. Hovedmålet har vært å identifisere hva som fungerer godt og mindre godt når det gjelder partssamarbeid og medbestemmelse.

  • Published: 11. January 2012
  • Ordering ID: 10159