Fafo papers

Search publications

Bruk av innleid arbeidskraft
LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012

Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2012:12

Nettutgave

Project: The LO panel

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard

Published: 2012 Id-nr.: 10158