Fafo papers

Search publications

Når arbeidstakere ytrer seg kritisk
En pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren

Marit Skivenes og Sissel Trygstad

Fafo-notat 2005:04

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Published: 2005 Id-nr.: 763