Skip to main content
  • Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg

Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv

6. og 7. desember 2004, Soria Moria Hotell og Konferansesenter

  • Fafo-notat 2005:05
  • Fafo-notat 2005:05
I oktober 2004 henvendte Arbeids- og sosialdepartementet seg til Fafo med forespørsel om bistand til å arrangere et seminar om evaluering av Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Hensikten med seminaret var å gi alle involverte parter og organisasjoner oppdatert, forskningsbasert kunnskap relatert til de aktuelle temaene i IA-avtalen. Videre var hensikten å legge til rette for en åpen dialog mellom forskere, partene i IA-avtalen, brukerorganisasjonene organisasjoner i referansegruppen og myndighetene. Seminaret skulle også gi alle deltakere en mulighet til å gi innspill om problemstillinger som bør belyses i løpet av evalueringsprosessen. Seminaret ble avviklet den 6. og 7. desember 2004 på Soria Moria Hotell og Konferansesenter.

Notatet inneholder alle innledningene fra seminaret, og har dessuten en oversikt over alle FoU-arbeider på området per 17. januar 2005.
  • Published: 5. January 2005
  • Ordering ID: 764