Skip to main content
  • Anne Mette Ødegård

Norsk arbeidsliv og EØS-avtalen

  • Fafo-notat 2008:06
  • Fafo-notat 2008:06
Norsk arbeidsliv er bundet av regelverket i det indre markedet gjennom EØS-avtalen. I tillegg deltar Norge i en rekke av EUs samarbeidsområder som har betydning for norske bedrifter. EU-samarbeidet er inne i en rivende utvikling, men ingen vet helt hvor det vil ende. Fafo har på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter utarbeidet dette notatet som beskriver de rammebetingelser EØS-avtalen gir for norsk arbeidsliv, samt hvilke utviklingstrekk vi kan vente de nærmeste årene.
  • Published: 4. January 2008
  • Ordering ID: 10050
Last ned publikasjonen

Fafo researchers