Fafo papers

Search publications

Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping

Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2008:05

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Anne Mette Ødegård

Published: 2008 Id-nr.: 10049