Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip

NTLs omdømme 2018

Arbeidstakernes syn på fagforeninger og fagforeningsarbeid i statlige virksomheter

  • Fafo-notat 2018:08
  • Fafo-notat 2018:08

Hvordan oppfatter fagorganiserte og uorganiserte i statlige virksomheter arbeidstakerorganisasjonenes arbeid for medlemmene? Dette notatet viser resultatene fra en undersøkelse rettet til ansatte i staten og gjennomført av Fafo i januar 2018. NTL er det desidert best kjente forbundet blant statsansatte. I notatet blir svar fra NTLs medlemmer sammenliknet med svarene fra medlemmer i de andre arbeidstakerorganisasjonene sett under ett. Tallene viser stor likhet mellom NTL og andre organisasjoner, men også at NTL på noen områder skiller seg ut. Undersøkelsen viser dessuten hvilke grunner de uorganiserte oppgir for ikke å stå tilsluttet en fagforening.

  • Published: 13. March 2018
  • Ordering ID: 10273

Fafo researchers