Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip

Om forhandlingsansvaret for lærerne

  • Fafo-notat 2019:02
  • Fafo-notat 2019:02

I 2004 ble forhandlingsansvaret for lærerne overført fra staten til kommunene og fylkeskommunene. Lærerne protesterte, men regjeringen mente det var nødvendig å samle arbeidsgiveransvaret for lærerne hos skoleeiere som betalte lærernes lønn. Dette notatet forsøker å forklare hvorfor staten hadde forhandlingsansvaret for lærerne, og hvorfor det ble overført til kommunene. Notatet tar for seg innføringen av statlig lønnsregulativ for lærerne i 1948, og hvorfor lærere i folkeskolen fikk forhandle lønn med staten. Både endringer i lønns- og forhandlingssystemet og endringer i kommunenes inntekts- og styringssystem blåste liv i diskusjonen om forhandlingsansvaret for lærerne. Notatet ser også på endringene i det kommunale og statlige tariffområdet etter 2004, samt lønnsutviklingen innenfor ulike tariffområder. Ble målet om nasjonale standarder og et likeverdig utdanningstilbud forlatt da forhandlingsansvaret ble flyttet over fra staten til kommunene og fylkeskommunene?

  • Published: 7. February 2019
  • Ordering ID: 10292

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • The Education Association