Skip to main content
  • Mathilde Bjørnset

Ønsket i Østfold

Arbeidsmarked og kompetansebehov

  • Fafo-notat 2019:08
  • Fafo-notat 2019:08

Hensikten med dette notatet å beskrive framtidsutsiktene med hensyn til kompetansebehovet og arbeidsmarkedet i Østfold. Samtidig som Østfold er et fylke i vekst, både når det gjelder verdiskaping og tilflytting, vil fortsatt vekst være avhengig av ny og oppdatert kompetanse. Østfoldvirksomhetene er optimistiske, men mange melder også om betydelige rekrutteringsproblemer. Hva er ønsket kompetanse i Østfold framover? Notatet er skrevet på oppdrag fra Kompetanseforum Østfold.

  • Published: 24. May 2019
  • Ordering ID: 10293