Skip to main content
  • Fafo-notat 2019:09
  • Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen

Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold

Årsrapport 2017

  • Fafo-notat 2019:09
 

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold er inngått mellom Helse- og omsorgsdepartementet og matbransjen. Den har som mål å føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom bransjen og myndighetene, slik at det blir enklere for forbrukerne å ta sunnere valg.

Fafo evaluerer avtalen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Evalueringen vil primært vurdere arbeidsform og initiativene, og sekundært se på effektene av avtalen på befolkningshelse. Dette notatet presenterer resultatene fra den årlige egenrapporteringen fra 2017.

  • Published: 4. June 2019
  • Ordering ID: 10299
  • ISBN
    ISSN 0804-5135

Fafo researchers

Commissioned by

  • Norwegian Ministry of Health