Skip to main content
  • Kristine Nergaard

Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014

  • Fafo-notat 2016:07
  • Fafo-notat 2016:07

Tema for dette notatet er organisasjonsgrader på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter. Dette er sentrale faktorer i det kollektive arbeidslivet, og formålet med notatet er å framskaffe oppdaterte tall for nivå og utvikling. Blant spørsmålene som stilles, er: Hvor høy er organisasjonsgraden på arbeidstakersiden, og hvordan har denne utviklet seg over tid? Hvor stor andel av sysselsettingen dekker arbeidsgiverorganisasjonene? Hvor mange arbeidstakere dekkes av tariffavtale, og hvor i arbeidslivet befinner disse seg? Hvor mange arbeidskonflikter er det per år, og hvor mange arbeidsdager går tapt? Og hvordan er situasjonen i Norge i en internasjonal sammenheng?

  • Published: 12. April 2016
  • Ordering ID: 10231

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet