Skip to main content
Kristine Nergaard

Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2020 og 2021

  • Fafo-notat 2022:09
  • Fafo-notat 2022:09

Organisasjonsgrader på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter er sentrale faktorer i det kollektive arbeidslivet, og formålet med notatet er å framskaffe oppdaterte tall for nivå og utvikling per 2021.

Blant spørsmålene som stilles, er:

  • Hvor høy er organisasjonsgraden på arbeidstakersiden, og hvordan har denne utviklet seg over tid?
  • Hvor stor andel av sysselsettingen dekker arbeidsgiverorganisasjonene?
  • Hvor mange arbeidstakere dekkes av tariffavtale, og hvor i arbeidslivet befinner disse seg?
  • Hvor mange arbeidskonflikter er det per år, og hvor mange arbeidsdager går tapt?
  • Hvordan er situasjonen i Norge i en internasjonal sammenheng?
  • Published: 4. November 2022
  • Ordering ID: 10371

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Ministry of Labour