Fafo papers

Search publications

Organisering av mellomledere
FLT-prosjektet: Kompetanse og kontroll

Dag Olberg

Fafo-notat 1995:09

Last ned nettutgave

Published: 1995 Id-nr.: 853