Skip to main content
  • Tove Midtsundstad

Underveis – men mot hva?

En første oversikt over oppfølgingstjenestens målgruppe, tilgjengelig tilbud og organisering av oppfølgingsarbeidet i syv fylker våren 1995

  • Fafo-notat 1995:07
  • Fafo-notat 1995:07
  • Published: 6. January 1995
  • Ordering ID: 851

Fafo researchers