Skip to main content
Åsmund Arup Seip

Organisering og avtaler i finanssektoren

  • Fafo-notat 2018:02
  • Fafo-notat 2018:02

I 2013 avviste Finans Norge å opprette tariffavtale med LO-forbundet Handel og Kontor (HK) i en avdeling i et forsikringsselskap. Arbeidstvistloven gir fagforeninger lov å gå til streik for å få opprettet tariffavtale. LO og HK hadde imidlertid en hovedavtale med Finans Norge som satte stopper for dette. I dette notatet ser vi på i hvilken grad bestemmelsene i avtalene i finanssektoren er spesielle, og hva som spiller inn når omfangsbestemmelser og bestemmelser om rett til å gjøre gjeldende tariffavtaler utformes. Er det slik at HK holdes ute gjennom et regelverk som er annerledes enn det som finnes i andre deler av arbeidslivet og for andre organisasjoner? Avtalene i finanssektoren har mange likhetstrekk med avtaler i andre sektorer, men de har også noen særegenheter.

  • Published: 13. March 2018
  • Ordering ID: 10267

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Handel og Kontor i Norge