Skip to main content
  • Silje Andresen og Jon Rogstad

Skolekonkurranser for yrkesfag – en mulighet for alle?

  • Fafo-notat 2017:08
  • Fafo-notat 2017:08

Skolekonkurranser for yrkesfag – en mulighet for alle? Er skolekonkurranser en god metode for læring? Og er konkurranser et egnet virkemiddel for å øke omdømmet til yrkesfagene og bedre samarbeidet mellom skole, bedrifter og lokalsamfunn? I dette notatet belyses disse spørsmålene med utgangspunkt i at WorldSkills Norway har gjennomført forsøk med skolekonkurranser i yrkesfag. I forsøksperioden fra 2015 til 2017 har flere hundre skoler arrangert konkurranser, og elever fra de fleste utdanningsprogrammene har vært med og konkurrert.

  • Published: 14. December 2017
  • Ordering ID: 10258