Silje Andresen
Silje Andresen
Researcher

Research areas:

Children of immigrants | Dropout from education | Integration and skills

+47 91390911
Asgeir Skålholt, Nina Aakernes, Silje Andresen, Tove Mogstad Aspøy, Jorunn Dahlback, Håkon Høst, Hedvig Skonhoft Johannesen, Otto Sevaldson Lillebø, Rønnaug H. Lyckander, Rebekka Ravn Lysvik, Torgeir Nyen og Inger Vagle
Fafo-rapport 2023:21
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)
Universitetsforlaget
Ida Kjeøy, Silje Andresen and Andreas Falkenberg
Fafopaper 2023:04
Silje Andresen, Elin Borg, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2022:19
Nina Aakernes, Silje Andresen, Ann Cecilie Bergene, Jorunn Dahlback, Håkon Høst, Hedvig Skonhoft Johannesen, Asgeir Skålholt, Anna Hagen Tønder og Inger Vagle
Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 1
Bakgrunn, prosess og implementering på vg1
Fafo-rapport 2022:07
Fafo-notat 2017:08
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
På prøve
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017
Fafo-rapport 2017:36
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fraværet er redusert, men…
Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
Fafo-rapport 2017:33
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2017:32
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:18
Rolf K. Andersen og Silje Andresen
Fafo-rapport 2016:31
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Å sette pris på lærlinger
Finansiering av læreplasser i Norge og Danmark
Fafo-notat 2016:15
Fafo-rapport 2016:09

Silje Andresen

Being inclusive when talking about diversity
How teachers manage boundaries of Norwegianness in the classroom
Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2021 | Open access

Silje Andresen

Konflikt mellom dannelse og kompetansemål
Læreres bruk av skjønn i undervisning om kontroversielle temaer
Norsk sosiologisk tidsskrift 2020 | Åpen tilgang på Idunn

Other publications