Silje Andresen
Silje Andresen
Researcher

Research areas:

Children of immigrants | Dropout from education | Integration and skills

+47 91390911
Ida Kjeøy, Silje Andresen and Andreas Falkenberg
Fafopaper 2023:04
Silje Andresen, Elin Borg, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2022:19
Nina Aakernes, Silje Andresen, Ann Cecilie Bergene, Jorunn Dahlback, Håkon Høst, Hedvig Skonhoft Johannesen, Asgeir Skålholt, Anna Hagen Tønder og Inger Vagle
Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 1
Bakgrunn, prosess og implementering på vg1
Fafo-rapport 2022:07
Fafo-notat 2017:08
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
På prøve
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017
Fafo-rapport 2017:36
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fraværet er redusert, men…
Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
Fafo-rapport 2017:33
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2017:32
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:18
Rolf K. Andersen og Silje Andresen
Fafo-rapport 2016:31
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Å sette pris på lærlinger
Finansiering av læreplasser i Norge og Danmark
Fafo-notat 2016:15
Fafo-rapport 2016:09

Silje Andresen

Being inclusive when talking about diversity
How teachers manage boundaries of Norwegianness in the classroom
Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) | 2021 | Open access

Silje Andresen

Konflikt mellom dannelse og kompetansemål
Læreres bruk av skjønn i undervisning om kontroversielle temaer
Norsk sosiologisk tidsskrift | 2020 | Åpen tilgang på Idunn

Other publications