Fafo papers

Search publications

Standardoverenskomsten og lokal lønnsdannelse

Mona Bråten

Fafo-notat 2002:18

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Published: 2002 Id-nr.: 692