Skip to main content
  • Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen

Utleie av arbeidskraft 2002

Omfang og utvikling

  • Fafo-notat 2002:17
  • Fafo-notat 2002:17

Notatet ser på hva ulike datakilder sier om omfang og utvikling av arbeidsutleie på 1990-tallet og fram til i dag (2001). Status vedrørende arbeidsutleie drøftes videre ut fra tre datakilder. For det første har vi inkludert spørsmål om utleie i en tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen 2001 2. kvartal. For det andre går vi gjennom informasjonen fra det nye Arbeidsformidlings- og utleieregisteret i Brønnøysund vedrørende arbeidsutleie i 2001, og ser både på hvilke grupper som leies ut og hvem som leier ut arbeidskraft innen ulike yrkesgrupper. For det tredje har vi gjennomført en del informantintervjuer i bedrifter som driver med utleie av arbeidskraft. Her har vi særlig konsentrert oss om å kartlegge utleie av helsepersonell (først og fremst sykepleiere), men vi har også innhentet informasjon om bransjen generelt og om utleie innen enkelte andre «nye» yrkesgrupper.

  • Published: 14. January 2002
  • Ordering ID: 691