Skip to main content
  • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen

Syk og misforstått?

En kartlegging av erfaringene til 71 minoritetsspråklige pasienter ved Ulleval sykehus

  • Fafo-notat 1998:12
  • Fafo-notat 1998:12

Dette notatet er skrevet på oppdrag for Ullevål Sykehus. I notatet presenteres informasjon som er innhentet gjennom intervjuer med 71 minoritetsspråklige pasienter ved Ullevål Sykehus.

Undersøkelsen ble betydelig mindre omfattende enn opprinnelig planlagt. Vi mener likevel at materialet gir et viktig bidrag til forståelsen av hvordan det oppleves å være pasient for personer med minoritets-bakgrunn. Følelsen av litenhet og avmakt kan være påtrengende for noen og enhver når helsen skranter og en må legge sin skjebne i andres hender. For etniske minoriteter kommer opplevelsen av kulturforskjeller og språkproblemer i tillegg til de problemene vi alle kan oppleve i møtet med helsevesenet. Dette er den første norske undersøkelsen av språklige minoriteters møte med helsevesenet som baserer seg på informasjon innhentet fra pasientene selv. 

  • Published: 11. January 1998
  • Ordering ID: 607