Fafo papers

Search publications

Tariffavtaledekning målt ved surveyundersøkelse: Levekårsundersøkelsen 1996
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

Kristine Nergaard

Fafo-notat 1998:04

Last ned nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Published: 1998 Id-nr.: 899