Skip to main content
  • Tove Midtsundstad

Tidlig pensjonering og seniorpolitiske utfordringer blant mellomledere og teknikere i privat sektor

  • Fafo-notat 2002:21
  • Fafo-notat 2002:21
Dette er et forprosjekt Fafo utfører for Samarbeidsutvalget mellom NHO og Lederne. Formålet med prosjektet er å gi en kortfattet beskrivelse av mellomlederes og teknikeres tidligpensjoneringsatferd og antyde hva som er hovedårsakene til at mange velger å gå av tidlig. I tillegg har vi laget en kort oppsummering av deler av den foreliggende forskningen på området.
  • Published: 18. January 2002
  • Ordering ID: 695
Last ned publikasjonen

Fafo researchers