Skip to main content
  • Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder

Utredning om forskning på voksnes læring

En litteraturgjennomgang

  • Fafo-notat 2012:17
  • Fafo-notat 2012:17

På oppdrag for Norges forskningsråd har Fafo gjennomført en utredning om forskning på voksnes læring i Norge de siste 15 årene (1997–2012). Bakgrunnen for oppdraget er en planlagt satsing på forskning om voksnes læring i arbeids- og samfunnsliv. Det er bred enighet om at forskning om voksnes læring er et svakt og underforsket felt i Norge, og Kunnskapsdepartementet ønsker nå å styrke denne forskningen. Satsingen vil bli gjennomført som en del av programmet «Norsk utdanningsforskning fram mot 2020 – UTDANNING 2020». Utredningen er basert på en litteraturgjennomgang og en forskerworkshop om voksnes læring høsten 2012.

  • Published: 14. January 2012
  • Ordering ID: 10163