Books

Search publications

ngelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Institutional Change in the Public Sphere
Views on the Nordic Model , 2017

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin (eds.)

European Social Models From Crisis to Crisis:
Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration , 2017

I: Jon Erik Dølvik and Andrew Martin European Social Models From Crisis to Crisis:

Jon Erik Dølvik & Line Eldring

Labour Mobility in the Enlarged Single European Market , 2016

Wulf-Andersen, Trine, Reidun Follesø & Terje Olsen

Unge, udenforskab og social forandring , 2016

Håkon Lorentzen, Rolf K. Andersen og Jan Paul Brekke

Ansvar for andre. Frivillighetssentralen i norsk velferdspolitikk , 1995

Bråten Beret, Ellen Rømming, Knut Storberget, Kristin Skjørten & Astri Aas-Hansen

Bjørnen sover. Om vold i familien , 2007

Anna Hagen Tønder and Torgeir Nyen

Local Drivers for Improvement Capacity , 2015

Åse B. Grødeland and William L. Miller

European Legal Cultures in Transition , 2015 (forthcoming)

Sigrid Nordstoga og Arne backer Grønningsæter

Det kommunale barnevernet i utvikling
Et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning , 2014

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Yrkesfagene under press , 2014 Yrkesfagene under press

Stein Evju, Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Det kollektive arbeidslivet , 2013
<<  1 [23 4 5  >>