Books

Search publications

Wulf-Andersen, Trine, Reidun Follesø & Terje Olsen

Unge, udenforskab og social forandring

Håkon Lorentzen, Rolf K. Andersen og Jan Paul Brekke

Ansvar for andre. Frivillighetssentralen i norsk velferdspolitikk

Bråten Beret, Ellen Rømming, Knut Storberget, Kristin Skjørten & Astri Aas-Hansen

Bjørnen sover. Om vold i familien

Anna Hagen Tønder and Torgeir Nyen

Local Drivers for Improvement Capacity

Sigrid Nordstoga og Arne backer Grønningsæter

Det kommunale barnevernet i utvikling
Et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Yrkesfagene under press Yrkesfagene under press

Stein Evju, Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Det kollektive arbeidslivet

Arne Backer Grønningsæter, Hans Wiggo Kristiansen, Bjørn R. Lescher-Nuland

Holdninger, levekår og livsløp
Forskning om lesbiske, homofile og bifile

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Åpenhet, ytring og varsling

I: Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad
<<  1 [23 4  >>