Books

Search publications

Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

Utvikling av skoler Utvikling av skoler: Prosesser, roller og forbedringshistorier

Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

Att kartlägga och förbättra skolor

Mette Andersson, Christine M. Jacobsen, Jon Rogstad, Viggo Vestel

Kritiske hendelser - nye stemmer!
Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge

Hedda Flatø

Access to Health in a Chinese Village
The State, the Market and Barriers to Care

Line Eldring

Arbeidslivsquiz

Lars Magnusson, Henning Jorgensen and Jon Erik Dølvik

The Nordic approach to growth and welfare

Tone Fløtten (red.)

Barnefattigdom

Grønningsæter, A.B. (red)

Sosialt arbeid:Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner
Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år

Anne Kielland

Child Labor Migration in Benin
Incentive, Constraint or Agency?

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

Hamskifte. Den norske modellen i endring

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra

I: Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra!
<<  1 2 [34  >>