Books

Search publications

Arne Backer Grønningsæter, Hans Wiggo Kristiansen, Bjørn R. Lescher-Nuland

Holdninger, levekår og livsløp
Forskning om lesbiske, homofile og bifile , 2013

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Åpenhet, ytring og varsling , 2012

I: Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

Utvikling av skoler , 2012 Utvikling av skoler: Prosesser, roller og forbedringshistorier

Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

Att kartlägga och förbättra skolor , 2012

Mette Andersson, Christine M. Jacobsen, Jon Rogstad, Viggo Vestel

Kritiske hendelser - nye stemmer!
Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge , 2012

Hedda Flatø

Access to Health in a Chinese Village
The State, the Market and Barriers to Care , 2011

Line Eldring

Arbeidslivsquiz , 2009

Lars Magnusson, Henning Jorgensen and Jon Erik Dølvik

The Nordic approach to growth and welfare , 2009

Tone Fløtten (red.)

Barnefattigdom , 2009

Grønningsæter, A.B. (red)

Sosialt arbeid:Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner
Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år , 2009

Anne Kielland

Child Labor Migration in Benin
Incentive, Constraint or Agency? , 2008
<<  1 2 [34 5  >>