Books

Search publications

Jon Rogstad

Demokratisk fellesskap
Politisk inkludering og etnisk mobilisering

Anne Kielland and Maurizia Tovo

Children at Work
Child labor practices in Africa

Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad

Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og demokrati i arbeidslivet Makt og deomokrati i arbeidslivet.

Jon Rogstad

Sist blant likemenn?
Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet

Jon Erik Dølvik

Making Solidarity Work?
The Norwegian Labour Market Model in Transition

Beret Bråten Signe Horn & Rigmor Aasrud Jahren

Det lykkelige valg. Debattbok om kvinner og EU

Jon Hanssen-Bauer og Jon Pedersen

Mikromaskinen i bruk
<<  1 2 3 [4