Skip to main content
Conference papers
  • T. Midtsundstad & Å. Hermansen

Arbeid, pensjon eller begge deler? Analyse av seniortiltaks betydning for valget mellom full AFP, og del-AFP og fortsatt arbeid

 

T. Midtsundstad & Å. Hermansen (2013),  Arbeid, pensjon eller begge deler? Analyse av seniortiltaks betydning for valget mellom full AFP, og del-AFP og fortsatt arbeid, Paper presentert på nordisk forskerkonferanse (eldre i arbeidslivet) i Oslo, 30. oktober 2013.