Skip to main content

Anmeldelse av Åsmund Lundes bok "Voksne i arbeid fra avvikling til utvikling"

  • Posts and op-eds  | 
  • Tidsskriftet Velferd  | 
  • 2001
  • 16. January 2015
  • 4

T. Midtsundstad (2001), Bokanmeldelse av Åsmund Lundes bok "Voksne i arbeid. Fra avvikling til utvikling",  Tidsskriftet Velferd, nr.  4  2001

Fafo researchers