Skip to main content

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?

  • Posts and op-eds  | 
  • 2012
  • 1. October 2015

Tønder, A. H. & Hilsen, A. I. (2012). Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse? Fagartikkel for Senter for seniorpolitikk. Publisert på www.seniorpolitikk.no