Fafo reports

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Fafo-rapport 542
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 541
Fafo-rapport 540
Bjørne Grimsrud og Torunn Kvinge
Fafo-rapport 539
Håvard Lismoen og Espen Løken
Virksomhet under trykk
Utfordringer for grafiske bransjer
Fafo-rapport 538
Sissel Trygstad og Espen Løken
Den nye staten. Kortversjon
Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004. Kortversjon
Fafo-rapport 537
Anita Ramasastry and Robert C. Thompson
Commerce, Crime and Conflict
Legal Remedies for Private Sector Liability for Grave Breaches of International Law. A Survey of Sixteen Countries. Executive Summary
Fafo-report 536
Leif E. Moland og Sissel C. Trygstad
Når struktur presser kultur
Evaluering av Tollvesenets Distriktsutviklingsprosess (DUP)
Fafo-rapport 535
Anders B. Fyhn
Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar
Underveisevaluering av Samarbeidsprosjektet – færre utkastelser
Fafo-rapport 533
Kathleen M. Jennings
Armed Services
Regulating the Private Military Industry
Fafo-report 532
Dr. Joanna Spear
Market Forces
The Political Economy of Private Military Companies. Economies of Conflict: Private Sector Activity in Armed Conflict
Fafo-report 531
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen, Espen Løken, Leif Moland og Nina Skalle
Den nye staten. Hovedrapport
Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004. Hovedrapport
Fafo-rapport 530
Geir Veland, Jon M. Hippe og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 529
Monica Lund
De frivillige og de fattige
Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige
Fafo-rapport 528
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 526
May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis
Afrikanske drømmer på europeiske gater
Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge
Fafo-rapport 525
Monica Lund
Satsingen på arbeid og kvalifisering
Evaluering av Handlingsprogram Oslo indre øst
Fafo-rapport 524
Morten Bøås and Anne Hatløy
After the ‘Storm’
Economic activities among returning youths. The case of Voinjama. Research Program on Trafficking and Child Labour
Fafo-report 523
Morten Bøås and Anne Huser
Child labour and cocoa production in West Africa
The case of Côte d’Ivoire and Ghana. Research Program on Trafficking and Child Labour
Fafo-report 522
<<  29 30 31 32 33 [3435 36 37 38  >>