Fafo reports

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Peace Implementation Network
Policy or Process?
The Politics of International Peace Implementation
Fafo-report 456
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård
Ti år med EØS-avtalen
Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse
Fafo-rapport 455
Rolf Utgård
Fagbevegelsens frontsoldater eller ledelsens løpegutter
Om konserntillitsvalgtes bidrag i omstillinger i internasjonale konsern
Fafo-rapport 454
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Nye samarbeidsordninger etter sykehusreformen
Evaluering av samarbeidsordningen mellom ledere og tillitsvalgte på regionalt nivå i Helse Øst RHF
Fafo-rapport 453
Fafo-report 451
Dag Olberg
Fleksibilitet og byråkrati
Omorganisering og interesseorganisering blant industrifunksjonærene på 1990-tallet. Doktoravhandling
Fafo-rapport 450
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping
Den vanskelige fortsettelsen
En kartlegging av tjenester til tidligere bostedløse
Fafo-rapport 448
Bård Jordfald
Alt til noen eller noe til alle
Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet
Fafo-rapport 447
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
En inkluderende fagbevegelse?
Innvandrere, arbeidsmiljø og fagorganisering i renhold og hotell og restaurant
Fafo-rapport 446
Siri Ytrehus
Fattige barn i Norge. Hovedrapport
Hvem er de og hvor bor de?
Fafo-rapport 445
Bjørn Andersen og Eivor B. Nebben
Flyteknisk vedlikeholdskompetanse i et deregulert luftfartsmarked
Kompetanseforvaltning i SAS, Braathens, Widerøe, Norwegian Air Shuttle og Helikopterservice
Fafo-rapport 444
Siri Ytrehus
Fattige barn i Norge. Sammendragsrapport
Hvem er de og hvor bor de?
Fafo-rapport 442
Kristine Nergaard og Kari Folkenborg
Kvinner i fagbevegelsen 2004
Kvinners representasjon i LO og forbundene
Fafo-rapport 441
Kari Hauge Riisøen, Anne Hatløy, Lise Bjerkan
Travel to Uncertainty
A study of child relocation in Burkina Faso, Ghana and Mali
Fafo-report 440
Lise Bjerkan and Christophe Gironde
Achievements and setbacks in the fights against child labour
Assessment of the Oslo Conference on Child Labour October 27 – 30, 1997
Fafo-report 439
Inger Lise Skog Hansen og Espen Løken
Fafo-rapport 438
Espen Løken og Arne Pape
LO i offentlig sektor
Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-rapport 437
Mark Taylor (ed.), Josefine Aaser, Anne Huser, Kathleen Jennings
Economies of Conflict
The Next Generation of Policy Responses. Report of the expert consultation on conflict economies and development. Oslo, 4 November 2003
Fafo-report 436
<<  33 34 35 36 37 [3839 40 41 42  >>