Fafo reports

Search publications

Bjørne Grimsrud
Verdiskaping, sameksistens og miljø
En studie av samlokaliseringseffekter ved etablering av oljevirksomhet i Nord-Norge
Fafo-rapport 462
Fafo-rapport 461
Siv Øverås
Nattergalen
Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo
Fafo-rapport 460
Heidi Nicolaisen og Håvard Lismoen
Permittering
Konsekvenser av nye regler
Fafo-rapport 459
Torgeir Nyen
Utvikling av lærevilkår i norsk arbeidsliv fra 2003 til 2004
Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2004
Fafo-rapport 458
Geir Veland
Fornyelse av folketrygden
Det kompliserte samspillet mellom folketrygd og tjenestepensjon
Fafo-rapport 457
Peace Implementation Network
Policy or Process?
The Politics of International Peace Implementation
Fafo-report 456
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård
Ti år med EØS-avtalen
Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse
Fafo-rapport 455
Rolf Utgård
Fagbevegelsens frontsoldater eller ledelsens løpegutter
Om konserntillitsvalgtes bidrag i omstillinger i internasjonale konsern
Fafo-rapport 454
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Nye samarbeidsordninger etter sykehusreformen
Evaluering av samarbeidsordningen mellom ledere og tillitsvalgte på regionalt nivå i Helse Øst RHF
Fafo-rapport 453
Fafo-report 451
Dag Olberg
Fleksibilitet og byråkrati
Omorganisering og interesseorganisering blant industrifunksjonærene på 1990-tallet. Doktoravhandling
Fafo-rapport 450
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping
Den vanskelige fortsettelsen
En kartlegging av tjenester til tidligere bostedløse
Fafo-rapport 448
Bård Jordfald
Alt til noen eller noe til alle
Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet
Fafo-rapport 447
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
En inkluderende fagbevegelse?
Innvandrere, arbeidsmiljø og fagorganisering i renhold og hotell og restaurant
Fafo-rapport 446
Siri Ytrehus
Fattige barn i Norge. Hovedrapport
Hvem er de og hvor bor de?
Fafo-rapport 445
Bjørn Andersen og Eivor B. Nebben
Flyteknisk vedlikeholdskompetanse i et deregulert luftfartsmarked
Kompetanseforvaltning i SAS, Braathens, Widerøe, Norwegian Air Shuttle og Helikopterservice
Fafo-rapport 444
Siri Ytrehus
Fattige barn i Norge. Sammendragsrapport
Hvem er de og hvor bor de?
Fafo-rapport 442
<<  34 35 36 37 38 [3940 41 42 43  >>