Fafo reports

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Nina-M Kristiansen Skalle
Vi streiker for å slippe å streike
NOFU-streiken 2002: En samarbeidsorientert organisasjon i konflikt
Fafo-rapport 416
Laurie Blome Jacobsen
Finding Means. Summary Report
UNRWA’s Financial Situation and the Living Conditions of Palestinian Refugees
Fafo-report 415
Monica Lund
Kvalifisering for alle
Utfordringer ved obligatorisk introduksjonsordning for nyankomne flyktninger
Fafo-rapport 414
Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Uniting divided worlds
A study of deaf and hard of hearing youth
Fafo-report 412
Guri Tyldum, Larissa Riabova, Vigdis Nygård
Trying to be strong
A study of the impact of economy and culture on lifestyle choices and use of health care institutions in the Murmansk region of Russia
Fafo-report 407
Leif E. Moland
Fafo-rapport 405
Jorun Andreassen
Må vi ta den jobben?
Aetats praktisering av mobilitetskravene i dagpengeregelverket
Fafo-rapport 404
Stein Gunnes
Anbudstap i rutebilsektoren
Konsekvenser for de ansatte, yrkets omdømme og kompetansen
Fafo-rapport 406
Pål Sletten and Jon Pedersen
Coping with Conflict
Palestinian Communities Two Years Into the Intifada
Fafo-report 408
Ole Fr. Ugland, ed.
Difficult Past, Uncertain Future
Living Conditions Among Palestinian Refugees in Camps and Gatherings in Lebanon
Arne Grønningsæter
Great Expectations
Social exclusion and social policy in Estonia and Latvia, a summary
Fafo-report 410
Kristine Nergaard i samarbeid med Nina M. Krisitansen Skalle og Bård Jordfald
Gravid og i jobb
Bedriftenes politikk for tilrettelegging av arbeidet for gravide arbeidstakere
Fafo-rapport 413
Eivind Falkum
HRM and IR perspectives - antagonistic or compatible?
Conceptual constraints in studies of participation and performance
2003
Heidi Gautun og Arne Grønningsæter
Kompetanseheving – en vei til bedre samarbeid?
Prosjekt nevrologisk rehabilitering
Fafo-rapport 403
Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås
Fafo-rapport 402
Tove Midtsundstad
Sosiale ordninger under press
En kvalitativ studie av lønns- og arbeidsvilkårene i fire NAVO-virksomheter
Fafo-rapport 401
Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 400
Heidi Gautun
Når fleksibilitet fremmer fellesskap
Nye arbeidstidsordninger innen pleie og omsorg
Fafo-rapport 399
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Aspekter ved arbeidskamp
Del I: Generelle utviklingstrekk siste 30 år, Del II: Arbeidskamp i helsevesenet
Fafo-rapport 398
Åsmund Arup Seip
Lokale lønnsforhandlinger i Staten
Lønn som personalpolitisk verktøy
Fafo-rapport 397
<<  35 36 37 38 39 [4041 42 43 44  >>