Fafo reports

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Bjørne Grimsrud (red.)
Barnearbeid og næringslivets ansvar
Seminarrapport fra Utenriksdepartementets strategiseminar
Fafo-rapport 374
Katrine Fangen
Tvangsekteskap
En evaluering av mottiltakene
Fafo-rapport 373
Jon Pedersen, Mona Christophersen, Pål Sletten
Fafo-report 371
Willy Egset and Lena C. Endresen
Fafo-report 368
Jon Pedersen, Mona Christophersen, Lena C. Endresen and Pål Sletten
Fafo-report 365
Jorun Andreassen og Kari Folkenborg
Fafo-rapport 318
Sveinung Skule, Anders N. Reichborn
A survey of learning conditions in Norwegian workplaces
Learning-conducive work (Translated from 333)
Fafo-report
Tone Sommerfelt (ed.)
Domestic Child Labour in Morocco
An analysis of the parties involved in relationships to “Petites Bonnes”
Fafo-report 370
Fafo-rapport 369
Fafo-rapport 367
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering
Resultater fra forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger
Fafo-rapport 364
Sveinung Skule og Bjørn Andersen
Dokumentasjon av realkompetanse i teknologiindustrien
Evaluering av TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning for arbeidslivet
Fafo-rapport 363
Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip
Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor
Organisering og gjennomføring av det lokale oppgjøret i 2000
Fafo-rapport 361
Liv Tørres (ed.), David Drury, Line Eldring, Pete Lewis and Jocelyn Vass
Fafo-report 360
Dirk Salomons and Dennis Dijkzeul
The Conjurers' Hat
Financing United Nations Peace-building in Operations Directed by Special Representatives of the Secretary-General
Fafo-report 359
Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 358
David Drury and Marie W. Arneberg (eds.)
No More Forevers
The Chinese Labour Force in a Time of Reform
Fafo-report 356
<<  37 38 39 40 41 [4243 44 45 46  >>