Fafo reports

Search publications

Liv Tørres (ed.), David Drury, Line Eldring, Pete Lewis and Jocelyn Vass
Fafo-report 360
Dirk Salomons and Dennis Dijkzeul
The Conjurers' Hat
Financing United Nations Peace-building in Operations Directed by Special Representatives of the Secretary-General
Fafo-report 359
Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 358
David Drury and Marie W. Arneberg (eds.)
No More Forevers
The Chinese Labour Force in a Time of Reform
Fafo-report 356
Marie W. Arneberg and Jon Pedersen
Fafo-report 355
Kari Folkenborg og Kristine Nergaard
På vei mot et nytt forsvar
Virkninger for de ansatte
Fafo-rapport 354
Jon Pedersen, Sara Randall and Marwan Khawaja (eds.)
Growing Fast
The Palestinian Population in the West Bank and Gaza Strip
Fafo-report 353
Gendering Human Security
From Marginalisation to the Integration of Women in Peace-Building. Recommendations for policy and practice from the NUPI-Fafo Forum on Gender Relations in Post-Conflict Transitions
Fafo-report 352
Fafo-rapport 351
Mona Bråten
Funksjonæravtaler og lokal lønnsdannelse
Lønnsfastsettelse for funksjonærer i bedrifter med Funksjonæravtalen og Standardoverenskomsten
Fafo-rapport 350
Hanne Cecilie Kavli
En dråpe, men i hvilket hav?
Kontantstøttens konsekvenser for barnehagebruk blant etniske minoriteter
Fafo-rapport 349
Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland
Fafo-rapport 348
Torunn Kvinge
Fafo-rapport 347
Marit Egge og Annelise Jackbo
Forlatt eller ivaretatt
En beretning om enslige mindreårige asyslsøkere i tekst og bilder
Fafo-rapport 346
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Styring over eget liv
Levekår og flytteaktivitet blant flyktninger i lys av myndighetenes bosettingsarbeid
Fafo-rapport 345
Fafo-report 345
Kristine Nergaard og Arne Pape
Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor
En undersøkelse av skoleringsvirksomheten innen LO Stats område
Fafo-rapport 343
Elin Svensen
Multietniske redaksjoner?
Rekruttering av journalister med minoritetsbakgrunn i Danmark, Norge og Sverige
Fafo-rapport 342
Eifred Markussen
Særskilt tilrettelagt opplæring i videregående – hjelper det?
Om segregering, inkludering og kompetanseoppnåelse i det første Reform 94-kullet
Fafo-rapport 341
Elin Svensen
En voksen krysser sitt spor
Motivasjon for deltakelse i grunnskoleopplæring
Fafo-rapport 340
<<  39 40 41 42 43 [4445 46 47 48  >>