Fafo reports

Search publications

Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve
Jakten på storbyfaktoren
En analyse av sosialhjelpsforbruket i Norge
Fafo-rapport 319
Lene Gezelius
Å tjene to herrer...
- vikarene mellom byrå og bedrift. Bedriftsstudier - BU 2000
Fafo-rapport 318
Axel West Pedersen
The taming of inequality in retirement
A comparative study of pension policy outcomes, Doctoral Dissertation
Fafo-report 317
Ove Langeland
Kompensasjon og motivasjon
Overskuddsdeling og medeierskap i norske bedrifter. Doktoravhandling
Fafo-report 315
Bernard Enjolras
Welfare state and disincentives effects
Theoretical perspectives
Fafo-rapport 314
Neil Gilbert
The Enabling State
An Emerging Paradigm for Social Protection
Fafo-rapport 312
Jean-Louis Laville
Le futur du travail
Le debat Francais
Fafo-rapport 310
Jean-Louis Laville
The future of work
The debate in France
Fafo-rapport 309
Gunn Elisabeth Birkelund
Fafo-rapport 308
Keith Smith
Fafo-rapport 307
Jon Erik Dølvik og Torgeir Stokke
Fafo-rapport 306
Jardar E. Flaa og Axel W Pedersen
Holdninger til ulikhet, pensjon og trygd
Resultater fra en spørreundersøkelse
Fafo-rapport 305
Tone Fløtten
Fattigdom i Norge
Problem eller bagatell?
Fafo-rapport 303
Gunn Elisabeth Birkelund
Fafo-rapport 301
Torkel Bjørnskau og Reid J. Stene
Holdninger til helse- og omsorgstjenester
Resultater fra en spørreundersøkelse
Fafo-rapport 300
Neil Gilbert
Selvhjelpsstaten
Et nytt paradigme for sosial trygghet
Fafo-rapport 299
<<  41 42 43 44 45 [4647 48 49 50  >>