Fafo reports

Search publications

Torkel Bjørnskau og Reid J. Stene
Holdninger til helse- og omsorgstjenester
Resultater fra en spørreundersøkelse
Fafo-rapport 300
Neil Gilbert
Selvhjelpsstaten
Et nytt paradigme for sosial trygghet
Fafo-rapport 299
Espen Dahl og Gunn Elisabeth Birkelund
Sysselsetting, klasse og helse 1980-1995
En analyse av fem norske levekårsundersøkelser
Fafo-rapport 294
Espen Dahl
Hvor går helsevesenet?
Om likhet og effektivitet i norsk helsetjeneste
Fafo-rapport 293
Espen Dahl
Solidaritet og velferd
Grunnlaget for oppslutning om velferdsstaten
Fafo-rapport 292
Hilde Lorentzen og Reid J. Stene
Holdninger og deltakelse i nærmiljø og organisasjonsliv
Resultater fra en spørreundersøkelse
Fafo-rapport 291
Kristin Taraldsrud Hoff
Rettferdig skattlegging
En analyse av det normative grunnlaget for rettferdig fordeling av skattebyrden
Fafo-rapport 289
Lars Fjell Hansson
«Man skal ikke plage andre… »
Om grenser for offentlig maktutøvelse for å redusere skader og død
Fafo-rapport 288
Eli Feiring
Beskrive for å vurdere?
Om evaluering av fordelingsordningers verdigrunnlag
Fafo-rapport 287
Ove Langeland og Reid J. Stene
Holdninger til arbeid, lønn og fagbevegelse
Resultater fra en spørreundersøkelse
Fafo-rapport 285
Gerhard Bosch
Differensiering og fleksibilisering av arbeidstiden
På leting etter et nytt arbeidstidsparadigme
Fafo-rapport 284
Jean-Louis Laville
Arbeidets framtid
Den franske debatten
Fafo-rapport 283
Gunn Elisabeth Birkelund
Fafo-rapport 282
Trond Petersen
Kjønnsspørsmålet
Hvor står vi i arbeidslivet?
Fafo-rapport 281
<<  43 44 45 46 47 [4849 50 51 52  >>