Fafo reports

Search publications

Jon Erik Dølvik
Farvel solidaritet?
Internasjonale utfordringer for den norske arbeidslivsmodellen
Fafo-rapport 271
Ove Langeland (red.), Torkel Bjørnskau, Hilde Lorentzen og Axel West Pedersen
Fafo-rapport 270
Leif E. Moland
Suksess og nederlag i pleie- og omsorgstjenestene
Kvalitet, effektivitet og miljø
Fafo-rapport 269
Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip
Etter- og videreutdanning i staten
En studie av ti statlige virksomheter
Fafo-rapport 268
Tina Østberg
Utdanningsambisjoner og utferdstrang
Ungdommens utdannings- og yrkesvalg sett fra verkstedindustrien i Harstad-regionen
Fafo-rapport 265
Tina Østberg
Europeisk standardisering og nasjonal arbeidslivsregulering
Arbeidstakerorganisasjonenes erfaringer og deres muligheter for påvirkning
Fafo-rapport 264
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge
Følge opp – eller forfølge?
Evaluering av Oppfølgingstjenesten i Reform 94
Fafo-rapport 263
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Må de være ute om vinteren?
Oppfatninger om barnehager i fem etniske grupper i Oslo
Fafo-rapport 262
Martin Byrkjeland
Det gode arbeid
Om endringar i arbeidsliv og arbeidsmiljø i Noreg
Fafo-rapport 261
Erik Hansen and Arnfinn Tønnessen
Fafo-report 260
Marit Egge
Ungdomsgarantien
Arbeidsmarkedstiltak og tilrettelagt opplæring som virkemidler for å sikre utdanningsretten og oppfylle ungdomsgarantien
Fafo-rapport 259
Lisbet Berg
Utdanningssuget
Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra skipsindustrien i Ulsteinvik
Fafo-rapport 258
Fafo-rapport 256
Jens B. Grøgaard
Ordinær skolegang for yrkeshemmede
Effektevaluering basert på sammenligning med hospiteringstiltaket
Fafo-rapport 255
Fafo-rapport 254
Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes (eds)
Jordanian Society
Living Conditions in the Hashemite Kingdom of Jordan
Fafo-report 253
<<  43 44 45 46 47 [4849 50 51 52  >>