Fafo reports

Search publications

Fafo-reports

Jon Pedersen and Rick Hooper (ed.)
Developing Palestinian Society
Socio-economic trends and their implications for development strategies
Fafo-report 242
Marit Egge
Hadde det ikke vært for Oppfølgningstjenesten
Samtaleintervjuer med 16 ungdommer
Fafo-rapport 241
Jørgen Lund
Partsroller i bedriftsutvikling
Bedriftsstudier – BU 2000
Fafo-rapport 240
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten
Andre utgivelser 1998
Siv Øverås og Kristine Nergaard
Kvinner i fagbevegelsen
En kartlegging av kvinners deltakelse i LO og fagforbundene
Fafo-rapport 239
Jon Erik Dølvik
Redrawing Boundaries of Solidarity?
ETUC, social dialogue and the Europeanisation of trade unions in the 1990s
Fafo-report 238
Are Hovdenak, Jon Pedersen, Dag H. Tuastad, Elia Zureik
Fafo-report 236
Mona Bråten
Når kompetanse skal belønnes
En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert lønnssystem
Fafo-rapport 235
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Virker tvang?
Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger
Fafo-rapport 234
Bjørne Grimsrud and Liv Jorunn Stokke
Fafo-report 233
Torkel Bjørnskau
Seks timers dag i omsorgsyrker
En evaluering av forsøket i Oslo kommune
Fafo-rapport 232
Espen Dahl
Den som har, ham skal gis
Inntektsulikheter blant eldre i Norge
Fafo-rapport 231
Aadne Aasland, Knud Knudsen, Dagmar Kutsar, Ilze Trapenciere (eds.)
Fafo-report 230
Fafo-rapport 229
Jon M. Hippe
Bargaining, Politics, and Solidarity: A Different Story?
A Study of Employment Relations and Occupational Welfare in Norway. Doctoral Dissertation
Fafo-report 228
Inger Marie Hagen og Arne Pape
Medspillere eller motspillere?
Lederes og tillitsvalgtes erfaringer med Hovedavtalen i staten
Fafo-rapport 227
Ivar Lødemel
Pisken i arbeidslinja
Om iverksetjinga av arbeid for sosialhjelp
Fafo-rapport 226
Fafo-rapport 224
<<  44 45 46 47 48 [4950 51 52 53  >>