Fafo reports

Search publications

Siv Øverås og Kristine Nergaard
Kvinner i fagbevegelsen
En kartlegging av kvinners deltakelse i LO og fagforbundene
Fafo-rapport 239
Jon Erik Dølvik
Redrawing Boundaries of Solidarity?
ETUC, social dialogue and the Europeanisation of trade unions in the 1990s
Fafo-report 238
Are Hovdenak, Jon Pedersen, Dag H. Tuastad, Elia Zureik
Fafo-report 236
Mona Bråten
Når kompetanse skal belønnes
En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert lønnssystem
Fafo-rapport 235
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Virker tvang?
Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger
Fafo-rapport 234
Bjørne Grimsrud and Liv Jorunn Stokke
Fafo-report 233
Torkel Bjørnskau
Seks timers dag i omsorgsyrker
En evaluering av forsøket i Oslo kommune
Fafo-rapport 232
Espen Dahl
Den som har, ham skal gis
Inntektsulikheter blant eldre i Norge
Fafo-rapport 231
Aadne Aasland, Knud Knudsen, Dagmar Kutsar, Ilze Trapenciere (eds.)
Fafo-report 230
Fafo-rapport 229
Jon M. Hippe
Bargaining, Politics, and Solidarity: A Different Story?
A Study of Employment Relations and Occupational Welfare in Norway. Doctoral Dissertation
Fafo-report 228
Inger Marie Hagen og Arne Pape
Medspillere eller motspillere?
Lederes og tillitsvalgtes erfaringer med Hovedavtalen i staten
Fafo-rapport 227
Ivar Lødemel
Pisken i arbeidslinja
Om iverksetjinga av arbeid for sosialhjelp
Fafo-rapport 226
Fafo-rapport 224
Axel West Pedersen
Fafo-rapport 223
Jens B. Grøgaard
Skolekontroversen. Belyst ved to norske utvalgsundersøkelser
Del I: I frihetens rike. Del II: Kan en filolog bli en god realist? Dr.gradsavhandling ved Fafo
Fafo-rapport 222
Leif E. Moland
Ingen grenser?
Arbeidsmiljø og tjenesteorganisering i kommunene
Fafo-rapport 221
Eivind Falkum, Kjersti Kleven og Sveinung Skule
Identitet, mangfold og utvikling
Evaluering av Beredskapsprogrammet
Fafo-rapport 220
<<  46 47 48 49 50 [5152 53 54 55  >>