Fafo reports

Search publications

Erik Hansen
Coping with it: St. Petersburg and Kaliningrad Facing Reform
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-report 201
Tonje Houg
Takk, bare bra ...?
Flytteprosessen og hverdagen på sykehjem
Fafo-rapport 200
Eivor Bremer Nebben
Hva skjer med lønnspolitikken?
Utvikling av lokale lønnssystem i offentlig sektor
Fafo-rapport 199
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv
Hvor mange, hvem, hvor og hvorfor?
Fafo-rapport 198
Kjersti Kleven og Arild H. Steen
Kjedemakt mot industrimakt
Om endringane i norsk næringsmiddelindustri under framveksten av daglegvarekjedene
Fafo-rapport 197
Hanne Bogen, Espen Dahl og Thore K. Karlsen
Fafo-rapport 196
Fafo-rapport 194
Eivind Falkum, Eli Feiring og Heidi Gautun
Hva med dobbeltklientene?
Samarbeid mellom barnevern og barne- og ungdomspsykiatri. Evaluering av Klokkerhuset
Fafo-rapport 193
Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe
Som du sår skal du høste
Om tjenestepensjoner i offentlig sektor
Fafo-rapport 192
Torunn Kvinge, Lars Lindholt og Linda Støle
Fafo-rapport 191
Jens B. Grøgaard (ed.)
Estonia in the Grip of Change
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-report 190
Heidi Gautun
Voldens ansikt
Ungdoms erfaring med vold i Oslo og landkommuner
Fafo-rapport 189
Aadne Aasland (ed.)
Latvia: The Impact of the Transformation
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-report 188
Bjørne Grimsrud og Arne Melchior (red.)
Fafo-rapport 187
Knud Knudsen
Lithuania in a Period of Transition
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-report 186
Espen Dahl og Pernille Vogt
Ensom og ulykkelig?
Levekår og livskvalitet blant eldre
Fafo-rapport 185
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen
Skaff meg en jobb!
Levekår blant flyktninger i Oslo
Fafo-rapport 184
Fafo-rapport 183
<<  48 49 50 51 52 [5354 55 56 57  >>