Fafo reports

Search publications

Anne Britt Djuve og Arild H. Steen
Norsk fisk - dansk produkt
Om potensialet for økt bearbeiding i norsk fiskeindustri
Fafo-rapport 143
Leif Moland og Ole Roger Sandstad
Kunnskap som virkemiddel
Personal- og lederutvikling i norsk fagbevegelse
Fafo-rapport 142
Elisabeth Melander Stene
Bank i bordet
Strukturendringer i banknæringen og omstillingsproblemer for de ansatte
Fafo-rapport 141
Arne Pape
Deltakelse og oppslutning
Medlemmenes syn på Norsk Jernbaneforbunds organisasjon
Fafo-rapport 140
Fafo-rapport 139
Torunn Kvinge, Ove Langeland og Dag Stokland
Kampen om kapitalen
Investeringer og kapitalbevegelser i internasjonale markeder
Fafo-rapport 138
Torunn Olsen
Staten som arbeidsgiver
Norsk tilpasning til EF og statens arbeidsgiveransvar
Fafo-rapport 137
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Når jobben betaler
En analyse av velferdsordninger i arbeidsmarkedet
Fafo-rapport 136
Espen Paus og Arild H. Steen
I samme båt?
Det norske maritime miljø
Fafo-rapport 135
Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug
Kvinners Europa?
Norske kvinner og europeisk integrasjon
Fafo-rapport 134
Anne K. Waldrop
Før vi vet ordet av det
En analyse av personalpolitiske tiltak for eldre arbeidstakere
Fafo-rapport 133
Jens B. Grøgaard og Ole Fredrik Ugland
Én for alle
Hvem utfører verneplikt i Norge? En undersøkelse av fullføringsgrad og frafall i vernepliktsmassen 1970-90
Fafo-rapport 132
Jon Erik Dølvik, Dag Odnes, Elisabeth M. Stene, Dag Stokland
Fafo-rapport 130
Gudmund Hernes and Knud Knudsen
Lithuania
Living Conditions. A Sociological Study
Fafo-rapport 129
Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland
Fafo-rapport 128
Arild H. Steen
Ingen over - ingen ved siden?
Konkurransemuligheter for norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri
Fafo-rapport 126
Arild H. Steen
Nye vilkår
Nye handlingsbetingelser for norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri
Fafo-rapport 125
<<  51 52 53 54 55 [5657 58 59 60  >>