Fafo reports

Search publications

Jon M. Hippe
Mye vil ha mer
En analyse av formuesfordeling og familieoverføringer
Fafo-rapport 101
Espen Paus
Fafo-rapport 100
Fafo-rapport 099
Dag Odnes, Andreas Hompland, Arne Pape og Terje Rød Larsen (red.)
Kampen om framtiden
Frontlinjer 2006
Fafo-rapport 098
Hanne Bogen og Thore K. Karlsen
Arbeidsmarkedspolitikken i en brytningstid
Erfaringer med bruk av arbeidsmarkedstiltak
Fafo-rapport 096
Torunn Olsen
Det kom som et sjokk ...
Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner
Fafo-rapport 095
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen
Vinn - vinn! 2. utg.
Samarbeidsorientert bedriftsutvikling i et strategisk perspektiv
Fafo-rapport 079
Arild H. Steen
En næring i nytelse?
Utviklingstrekk i nærings- og nytelsesmiddelindustrien
Fafo-rapport 094
Leif Moland
Samarbeid gjør sterk?
Ledelse og demokrati i kooperative bedrifter
Fafo-rapport 093
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red)
Svar skyldig
Velferdsstatens utfordringer - partienes svar
Fafo-rapport 092
Dag Stokland
Over stokk og stein
Arbeidsleie i bygg og anlegg
Fafo-rapport 091
Gudmund Hernes og Kristine Nergaard
Oss i mellom
Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering
Fafo-rapport 090
Fafo-rapport 089
Øivind Danielsen
Den nye breddeidretten
Ønsker og behov for fysisk aktivitet
Fafo-rapport 088
Hanne Bogen og Ove Langeland
Privatisering eller fornyelse?
Holdninger til velferd, byråkrati og private løsninger
Fafo-rapport 087
Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 086
Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik
Fysisk aktivitet på arbeidsplassen
Nye tider - nye strategier for bedriftsidretten?
Fafo-rapport 085
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
For lang og tro tjeneste?
Pensjoner i arbeidsmarkedet
Fafo-rapport 084
Jon M. Hippe
Spillet om velferdsstaten
Beskrivelse og diskusjon av utviklingstrekk i velferdsstaten
Fafo-rapport 083
<<  53 54 55 56 57 [5859 60 61  >>