Fafo reports

Search publications

Dag Stokland
Over stokk og stein
Arbeidsleie i bygg og anlegg
Fafo-rapport 091
Gudmund Hernes og Kristine Nergaard
Oss i mellom
Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering
Fafo-rapport 090
Fafo-rapport 089
Øivind Danielsen
Den nye breddeidretten
Ønsker og behov for fysisk aktivitet
Fafo-rapport 088
Hanne Bogen og Ove Langeland
Privatisering eller fornyelse?
Holdninger til velferd, byråkrati og private løsninger
Fafo-rapport 087
Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 086
Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik
Fysisk aktivitet på arbeidsplassen
Nye tider - nye strategier for bedriftsidretten?
Fafo-rapport 085
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
For lang og tro tjeneste?
Pensjoner i arbeidsmarkedet
Fafo-rapport 084
Jon M. Hippe
Spillet om velferdsstaten
Beskrivelse og diskusjon av utviklingstrekk i velferdsstaten
Fafo-rapport 083
Jon M. Hippe
Sosialpolitisk kalender 2. utg.
En oppslagsbok om endringer innenfor helse- og sosialpolitikken
Fafo-rapport 082
Arvid Fennefoss
Lønnstakerorganisering
Tre rapporter om utfordringer for fagbevegelsen
Fafo-rapport 081
Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes
Kluss i vekslinga
Fritid, idrett og organisering
Fafo-rapport 080
Hanne Bogen og Ove Langeland (red)
Offentlig eller privat?
Om privatisering og grensene for offentlig ansvar
Fafo-rapport 078
Inger Johanne Sand og Tone Haraldsen
Forskningsrådene
En forvaltningsrettslig og arbeidsrettslig belysning
Fafo-rapport 077
Jens B. Grøgaard
Voksenopplæring i forsvaret
Vedlegg til rapport nr. 074
Fafo-rapport 075
Hanne Bogen og Jens B. Grøgaard
Forsvaret mot arbeidsledighet
En undersøkelse av ledighet blant vernepliktige soldater ved dimisjon
Fafo-rapport 074
Martin Eide og Gudmund Hernes
Død og pine!
Om massemedia og helsepolitikk
Fafo-rapport 073
Ole Jan Hauge og Jon Arve Nervik
Fafo-rapport 071
Fafo-rapport 069
Dag Olberg
Bank hjemme?
En undersøkelse om banktjenester og elektronisk selvbetjening
Fafo-rapport 066
<<  54 55 56 57 58 [5960 61  >>