Skip to main content
  • Tove Midtsundstad

AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør?

En analyse av tidlig pensjonering og bruk av AFP i privat sektor

  • Fafo-rapport 385
  • Fafo-rapport 385

Rapporten forsøker å beskrive og forklare de aktuelle mønstrene for bruk av AFP i privat sektor. Vi ønsker å klargjøre om det er «sliterne», «de overtallige» eller de «friske og arbeidsføre» som i hovedsak bruker ordningen. Dette gjøres med utgangspunkt i data fra en representativ intervjuundersøkelse blant tre kohorter arbeidstakere og pensjonister i de aktuelle alderskategoriene, kombinert med en representativ undersøkelse blant arbeidsgiverne til et utvalg av disse.

  • Published: 15. February 2002
  • Ordering ID: 385
Last ned publikasjonen

Fafo researchers